Ceny za internet platné od 1.1.2021

Tarif 10 - 330,-Kč
Tarif 15 - 400,-Kč
Tarif 20 - 470,-Kč
Tarif Wigig 50 - 470,-Kč

Rychlosti jednotlivých tarifů

Maximální rychlost (inzerovaná)
stahování/vkládání

Běžně dostupná rychlost
stahování/vkládání

Minimální dostupná rychlost
stahování/vkládání

Měsíční platba

Tarif  10 / 5 Mbps

6 / 3 Mbps

3 / 1,5 Mbps

330 Kč

Tarif  15 / 8 Mbps

9 / 4,8 Mbps

4,5 / 2,4 Mbps

400 Kč

Tarif  20 / 10 Mbps

12 / 6 Mbps

6 / 3 Mbps

470 Kč

Tarif Wigig 50/50 Mbps       30/30 Mbps       15/15 Mbps    470 Kč

Vzor smlouvy 2021

Všeobecné obchodní podmínky

Parametry služby připojení k internetu dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.